Onderhoud padelbaan

Zoeken
Onderhoud padelbaan

Onderhoudsschema Padel-baan

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onderhoudsacties die twee (2) keer per jaar dienen te worden uitgevoerd. LET OP: voor kustregio’s adviseert Padel Nederland om de onderhoudsfrequentie minimaal naar drie (3) keer per jaar te verhogen. Daarnaast verdient het een veiligheidsaanbeveling om na stormbelasting, onderdelen 2 t/m 5 te doorlopen.

Onderdeel Actie
1 Speelvloer Grasmat schoonblazen
  Controle van de plaknaden
  Opborstelen grasmat
  Reinigen grasmat
  Egalisatie kwartszand (en eventueel aanvullen)
  Anti-mos / anti-alg behandeling (indien gewenst/benodigd)
2 Kooiconstructie Controle van alle bevestigingen
  Controle op beschadigingen
  Wassen systeemprofielen (op basis van osmosewater)
3 Glaswerk Controle op beschadigingen
  Controle op naad-marges
  Wassen glaspanelen (op basis van osmosewater)
4 Verlichting Controle lichtbeeld
Uitsluitend onder SC Controle beschadigingen en vervuiling (drone-inspectie)
5 Algemeen Potentiaal-meting (indien nodig vereffening)
  Baanstand meting

Padel Nederland beschikt over de kennis en materieel om jou voor bovenstaand onderhoudsschema een totaal ontzorgend en kostenefficiënt service-contract (SC) aan te bieden. In het geval van een service-contract, worden alle bevindingen en resultaten van een periodieke inspectie jou in een verzamelrapport toegestuurd, voorzien van eventueel aanvullend onderhoudsadvies.

Onderstaand tref je de prijzen aan voor een service-contract. Een service contract met Padel Nederland ga je aan voor een looptijd van ten minste twee (2) jaar. Besluit je later dan vier (4) maanden na oplevering van jouw Padel Nederland baan of banen, alsnog gebruik te willen maken van een Padel Nederland service-contract, dan brengen wij je eenmalige intakekosten van € 499,00 excl. BTW, exclusief reiskosten, in rekening.

Padel Nederland twee-jarig Service Contract:
Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief reiskosten.
2 banen op 1 locatie:         € 2.299,00 (Starttarief twee-jarig SC)
Per extra (enkele) baan op dezelfde locatie:€ 398,00
Aanvullen kwartszand:          € 4,00 per 25 KG
Service-inspectie op afroep, dus zonder service-contract:
Prijzen zijn exclusief BTW en excl. reiskosten (€ 0,39 per km.)
2 banen op 1 locatie:   € 589,00 (Starttarief)
Per extra (enkele) baan op dezelfde locatie:€ 219,00
1 baan op 1 locatie:  € 509,00
Aanvullen kwartszand:€ 5,00 per 25 KG
Aanvullende werkzaamheden
Prijzen zijn exclusief BTW, exclusief reiskosten (€ 0,39 per km.) en op basis van planning
Prijs vervangen lampPrijsopgave
Prijs Schoonmaken verlichtingPrijsopgave
Prijs herstellen beschadigingen kooi-delenAfhankelijk van aard van beschadiging te offreren.
Prijs herstellen beschadigingen glaswerkAfhankelijk van aard van beschadiging te offreren.

Naar boven